• slider image 388
:::
hungyuyu - 會計室 | 2017-02-16 | 人氣:600

106年1月份會計月報

106年2月份會計月報

106年3月份會計月報

106年4月份會計月報

106年5月份會計月報

106年6月份會計月報

106年7月份會計月報

106年8月份會計月報

106年9月份會計月報

106年10月份會計月報

106年11月份會計月報

106年12月份會計月報

 •  
  1) 106.1月基金來源、用途及餘絀表.pdf
 •  
  2) 106.1月平衡表.pdf
 •  
  3) 106.2月基金來源、用途及餘絀表.pdf
 •  
  4) 106.2月平衡表.pdf
 •  
  5) 106.3月基金來源、用途及餘絀表.pdf
 •  
  6) 106.3月平衡表.pdf
 •  
  7) 106.4月基金來源、用途及餘絀表.pdf
 •  
  8) 106.4月平衡表.pdf
 •  
  9) 106.5月基金來源、用途及餘絀表.pdf
 •  
  10) 106.5月平衡表.pdf
 •  
  11) 106.6月基金來源、用途及餘絀表.pdf
 •  
  12) 106.6月平衡表.pdf
 •  
  13) 106.7月基金來源、用途及餘絀表.pdf
 •  
  14) 106.7月平衡表.pdf
 •  
  15) 106.8月基金來源、用途及餘絀表.pdf
 •  
  16) 106.8月平衡表.pdf
 •  
  17) 106.9月基金來源、用途及餘絀表.pdf
 •  
  18) 106.9月平衡表.pdf
 •  
  19) 106.10月基金來源、用途及餘絀表.pdf
 •  
  20) 106.10月平衡表.pdf
 •  
  21) 106.11月基金來源、用途及餘絀表.pdf
 •  
  22) 106.11月平衡表.pdf
 •  
  23) 106.12月基金來源、用途及餘絀表.pdf
 •  
  24) 106.12月平衡表.pdf
:::

學校行事曆

班網管理選單

災害警示

:::

太平國小粉絲團

班級活動剪影

108303校慶

 • slider image 1

相片投影秀

影音特區

好站連結

訪客記錄

今天: 1522152215221522
昨天: 2182218221822182
本週: 8023802380238023
本月: 3218432184321843218432184
總計: 1560394156039415603941560394156039415603941560394
平均: 540540540